Pho 2000

这家克林顿曾经去过的越南河粉店,店内还有克林顿访越时在这家店留下的照片。最受欢迎的就是牛肉河粉,汤底纯厚,粉质爽滑,大多数人都是慕名而来,人来人往,生意很火爆。

1324.jpg

电话:+84-8-38222788

地址:1-3, Phan Chu Trinh, Phưng Bến Thành, Qun 1,H Chí Minh

营业时间:周一-周日6:30-23:00